Jak każdy finał Ligi Biegów Górskich – Półmaraton Górski Orzeł będzie posiadał specjalne zasady punktacji w ramach której najlepszy zawodnik będzie miał szansę zdobyć nawet 400 pkt.

Na trasie Półmaratonu Górskiego „Orzeł” znajdować się będą 3 lotne premie, które będą dawały szansę zdobycia dodatkowych punktów w tym wyścigu, bo w zawodach tych będą punktowane miejsca zarówno na mecie jak i na lotnych premiach wg następujących zasad:

– lotna premia nr 1 (kategorii II): punktacja tak jak bieg kat.II (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– lotna premia nr 2 (kategorii II): punktacja tak jak bieg kat.II (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– lotna premia nr 3 (kategorii I): punktacja tak jak bieg kat.I (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

– Meta: punktacja tak jak bieg kat.S (zgodnie z tabelą regulaminu Ligi)

Następnie WSZYSTKIE zdobyte punkty na lotnych premiach i na mecie będą sumowane i taką sumę punktów otrzyma zawodnik do punktacji ligowej.
Przykład: zawodnik który zwycięży wszystkie lotne premie i jednocześnie będzie pierwszy na mecie otrzyma 400 pkt za bieg finałowy (50+50+100+200=400 pkt)