REGULAMIN
3. PÓŁMARATON GÓRSKI
„ORZEŁ”
Finał LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ 2022

SOKOLEC, 19.11.2022 r.

www.polmaratongorski.pl

1. ORGANIZATOR

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55,
e-mail: ckultury@gmail.com
-Wójt Gminy Nowa Ruda

2. CELE IMPREZY

-podsumowanie sezonu 2022 LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ
-promocja Gór Sowich
-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ.
-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

3. TERMIN I MIEJSCE

-19.11.2022 r. – Schronisko „Orzeł”, Sokolec 52, (wysokość: 875 m n.p.m) – start – godz. 10:00

4. TRASA

-trasa przebiega wyłącznie po drogach leśnych i polnych.
-trasa liczy ok. 22 km.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 19.11.2022 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
– osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
– zawody mają charakter otwarty.
– weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:
– dnia 18.11.2022 r. w godz. 16:00 – 20:00 /dowód tożsamości i opłata startowa/.
– dnia 19.11.2022 r. w godz. 07:30 – 9:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

6. ZGŁOSZENIA

– zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 15.11.2022 r. włącznie
– osobiście w Biurze Zawodów – w Karczmie SOWIA GRAPA:
– w dniu 18.11.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00
– w dniu 19.11.2022 r. (sobota) w godzinach 07:30 – 9:30

Link do zapisów: .…………….

7. OPŁATA STARTOWA

Pakiet standard:

– do dnia 30.04.2022 r. – 55 zł.
– od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. – 65 zł.
– od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. – 75 zł.
– od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r. – 85 zł.
– od dnia 01.11.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. do godz.23:59 – 100 zł.
– w biurze zawodów – 120 zł

-bez względu na termin zgłoszenia (ale nie później niż do dnia 15.11.2022)  40 zł płacą mieszkańcy gminy Nowa Ruda

Zwolnione z opłaty startowej są:

-osoby, które ukończyły 65 lat;

-zawodnicy z miejsc 1-10 open Ligi Biegów Górskich;

-zawodnicy którzy osiągnęli poziom złotej Klamry w Ultra Challenge of Poland

Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy zapiszą się w biurze zawodów 18 i 19 listopada 2022 r.

Pakiet Premium:

– Istnieje możliwość wykupienia pakietu Premium z dedykowaną koszulką techniczną ATTIQ.

Cena pakietu premium wynosi:

– do dnia 30.04.2022 r. – 105 zł.
– od dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. – 115 zł.
– od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. – 125 zł.
– od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r. – 135 zł.

– bez względu na termin zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia 30.10.2022 r.:
– mieszkańcy gminy Nowa Ruda – 90 zł.
– osoby, które ukończyły 65 lat, zawodnicy z miejsc 1-10 open Ligi Biegów Górskich oraz zdobywcy Złotej Klamry Ultra Challenge of Poland – 50 zł.

 

Uwaga:
– płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.
– za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

8. KLASYFIKACJA

– w Półmaratonie Górskim „Orzeł” obowiązują następujące klasyfikacje:
– open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5.
– kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

9. KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia
Kategorie wiekowe biegu są tożsame z kategoriami Ligi Biegów Górskich ATTIQ, tj:
– K/M – 16 – 19 lat
– K/M – 20 – 29 lat
– K/M – 30 – 39 lat
– K/M – 40 – 49 lat
– K/M – 50 – 59 lat
– K/M – 60 i więcej lat

10. NAGRODY

Półmaraton Górski „Orzeł”:
-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe na poziomie nie niższym niż:
1 m-ce: 500
2 m-ce: 400
3 m-ce: 300
4 m-ce: 250
5 m-ce: 200

-przewiduje się także dwie premie górskie za miejsca 1-3 nagradzane w wysokości 300/200/100 zł

-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.
-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale oraz dedykowane opaski firmy ATTIQ.

Liga Biegów Górskich ATTIQ 2022:

Open:

1 m-ce: 4.500 zł (w tym 1.500 w formie vouchera)
2 m-ce: 1.800 zł + nagroda Garmin
3 m-ce: 1.600 zł + nagroda Garmin
4 m-ce: 1.400 zł + nagroda Garmin
5 m-ce: 1.200 zł + nagroda Garmin
6 m-ce: 1.000 zł
7 m-ce: 1.000 zł
8 m-ce: 1.000 zł
9 m-ce: 1.000 zł
10 m-ce: 1.000 zł

kategorie wiekowe miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + Złota, Srebrna lub Brązowa Klamra i Opaska ATTIQ Ligi

w stylach: alpejskim, anglosaskim, długi dystans, ultra dystans miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + Złota, Srebrna lub Brązowa Klamra i Opaska ATTIQ Ligi

najaktywniejszy miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + Złota, Srebrna lub Brązowa Klamra i Opaska ATTIQ Ligi

Ultra Challenge Of Poland – złota (od 1000km ultra), srebrna (750-999km ultra) i brązowa klamra (500-754km ultra) + miejsca 1-3 nagrody rzeczowe

Najlepsza drużyna – Puchar

UWAGA: Warunkiem otrzymania nagród jest ich osobisty odbiór w trakcie dekoracji na biegu finałowym.
W wyjątkowych sytuacjach – zaakceptowanych wcześniej przez organizatora – odbiór może nastąpić przez inną pisemnie upoważnioną osobę w trakcie dekoracji na gali – wówczas zawodnik taki otrzymuje jedynie Klamrę i opaskę. Nagrody nie odebrane w w/w sposób przepadają.

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji Półmaratonu Górskiego „Orzeł” odbędzie się w okolicy Schroniska Orzeł o godz. 13:30.
– od godziny 17:00 nastąpi ceremonia dekoracji najlepszych zawodników Ligi Biegów Górskich ATTIQ:

  • kategoria open – miejsca 1-10,
  • kategorie wiekowe – miejsca 1-3,
  • style (alpejski, anglosaski, długi, ultra) – miejsca 1-3,
  • najaktywniejsi – miejsca 1-3,
  • Ultra Challenge Of Poland (złote, srebrne i brązowe klamry)

12. PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.
-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

13. WYŻYWIENIE, BUFETY, DEPOZYT

– każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
– bufety na trasie: 6 km,13 km, 17 km, 22 km – okolice mety
– posiłek dla zawodników będzie wydawany w Schronisku „Orzeł” od 11:30
– depozyt znajdować się będzie w Schronisku Orzeł

14. REZYGNACJA Z BIEGU

W uzasadnionych, przypadkach losowych, jednak nie później niż do dnia 31.10.2022 r. opłata startowa na wniosek zawodnika podlega zwrotowi
– w przypadku otrzymania wniosku o rezygnacji pobierana będzie opłata manipulacyjna uzależniona od terminu złożenia wniosku w n/w wysokości:
– do dnia 31.08.2022 w wysokości 20 zł
– do dnia 30.09.2022 w wysokości 30 zł
– do dnia 31.10.2022 w wysokości 40 zł
Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z zawodów jednakże zawodnik może przepisać swój udział na inną wskazaną osobę do dnia zakończenia zapisów elektronicznych.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
– osoby chcące startować z psami zobowiązani są do ustawienia się na końcu stawki. Psy muszą być na smyczy lub uprzęży.
– ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
– za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
– organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.
– strona zawodów w tym wykaz noclegów na: www.polmaratongorski.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Półmaratonie Górskim „Orzeł”.
Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku ,w tym zdjęć ,nagrań filmowych ,wywiadów prasowych, telewizyjnych i radiowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068
Urszula Poźniak – Kierownik Biura Zawodów tel. 502 096 918
Diana Lisowska-Panek – Koordynator Biegu tel. 609 924 559

UWAGA: po pakiet startowy przyjdź do biura zawodów z wypełnionym oświadczeniem COVID! -> Kliknij aby pobrać treść <-