REGULAMIN
4. PÓŁMARATON GÓRSKI
„ORZEŁ”
Finał LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ 2023

SOKOLEC, 18.11.2023 r.

www.polmaratongorski.pl

1.ORGANIZATOR

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55,

e-mail: ckultury@gmail.com

-Wójt Gminy Nowa Ruda

 

2.CELE IMPREZY

–promocja Gminy Nowa Ruda

-podsumowanie sezonu 2023 LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ

-promocja Gór Sowich

-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ.

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

 3.TERMIN I MIEJSCE

-18.11.2023 r. – Schronisko „Orzeł”, Sokolec 52, (wysokość: 875 m n.p.m) – start – godz. 10:00

 

4.TRASA

-trasa przebiega wyłącznie po drogach leśnych i polnych.

-trasa liczy ok. 22 km (składa się z dwóch niezależnych pętli / rund/  o długości 13 i 9 km)

-limit na pokonanie wynosi: 3 godziny 30 min

 

 5.WARUNKI UCZESTNICTWA

– uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 18.11.2023 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

– osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

– zawody mają charakter otwarty.

– weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

– dnia 17.11.2023 r. w godz. 16:00 – 20:00 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

– dnia 18.11.2023 r. w godz. 07:30 – 9:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

 

6.ZGŁOSZENIA

– zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 15.11.2023 r. włącznie

– osobiście w Biurze Zawodów – w Karczmie SOWIA GRAPA (Przełęcz Sokola, Rzeczka 38, 58-320 Walim):

– w dniu 17.11.2023 r. (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00

– w dniu 18.11.2023 r. (sobota) w godzinach 07:30 – 9:30

 

Link do zapisów: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7736

 

7.OPŁATA STARTOWA

Pakiet standard:

– do dnia 30.04.2023 r. – 70 zł.

– od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. – 90 zł.

– od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. – 110 zł.

– od dnia 01.11.2023 r. do dnia 15.11.2023 r. do godz.23:59 – 130 zł.

– 16.11, 17.11.  i w dniu zawodów – 150 zł

Bez względu na termin zgłoszenia (ale nie później niż do dnia 15.11.2023)  50 zł płacą:

– mieszkańcy gminy Nowa Ruda,

– zawodnicy z TOP10 (wg rankingu na dzień 12 listopada 2023) ATTIQ Ligi Biegów Górskich,

– zawodnicy z miejsc 1-5, którzy osiągnęli poziom Złotej Klamry w Ultra Challenge of Poland (wg rankingu na dzień 12 listopada 2023)

 

Zwolnione z opłaty startowej są:

– osoby, które ukończyły 65 lat

–  osoby zaproszone przez dyrektora biegu

Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy zapiszą się w biurze zawodów 17 i 18 listopada 2023 r.

Pakiet Premium:

– Istnieje możliwość wykupienia pakietu Premium z dedykowaną czapką ATTIQ Ligi.

ATTIQ POLARTEC MOUNTAIN TRAIL 

Do wyboru macie dwa kolory:

Kolor: GREEN

Kolor: BLUE PINK

*Materiał:

Zewnętrzna część czapki Mountain Trail wykonana jest z wełny, która doskonale termoizoluje głowę i chroni przed zimnem. Akryl poza wspomaganiem izolacji nadaje czapce miękkość i ułatwia jej pranie oraz konserwację.
Poliamid wspomaga odprowadzanie wilgoci.

Od wewnętrznej strony wszyliśmy dla ciebie opaskę z Power Stretch Polartec.
Polartec Power Stretch charakteryzuje się doskonałą oddychalnością, nie krępującymi ruchów 4- kierunkowo rozciągającymi się włóknami.

Power Stretch Polartec to wysoka oddychalność włókien, które przejmują wilgoć z powierzchni skóry i natychmiast wypychają na zewnątrz.

Cena Pakietu Premium wynosi:

– do dnia 30.04.2023 r. – 120 zł.

– od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. – 140 zł.

– od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. – 160 zł.

 

Bez względu na termin zgłoszenia, jednak nie później niż do dnia 31.10.2023 r.:

100 zł płacą:

– mieszkańcy gminy Nowa Ruda,

– zawodnicy z TOP10 (wg rankingu na dzień 12 listopada 2023) ATTIQ Ligi Biegów Górskich,

– zawodnicy z miejsc 1-5, którzy osiągnęli poziom Złotej Klamry w Ultra Challenge of Poland (wg rankingu na dzień 12 listopada 2023)

50 zł płacą:

– osoby, które ukończyły 65 lat

Uwaga:

– płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

– za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8.KLASYFIKACJA

– w Półmaratonie Górskim „Orzeł” obowiązują następujące klasyfikacje:

– open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5.

– kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

 

9.KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia

Kategorie wiekowe biegu są tożsame z kategoriami Ligi Biegów Górskich ATTIQ, tj:

– K/M – 16 – 29 lat

– K/M – 30 – 39 lat

– K/M – 40 – 49 lat

– K/M – 50 – 59 lat

– K/M – 60 i więcej lat

 

10.NAGRODY

Półmaraton Górski „Orzeł”:

-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe na poziomie nie niższym niż:

1 m-ce: 400

2 m-ce: 300

3 m-ce: 250

4 m-ce: 150

5 m-ce: 100

-przewiduje się także dwie premie górskie za miejsca 1-3 nagradzane w wysokości 300/200/100 zł

-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.

-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale oraz dedykowane opaski firmy ATTIQ.

Liga Biegów Górskich ATTIQ 2023:

Open:

1 m-ce: 1.700 zł + bon ATTIQ

2 m-ce: 1.500 zł + nagroda rzeczowa od Garmin Polska + bon ATTIQ

3 m-ce: 1.300 zł + nagroda rzeczowa od Garmin Polska + bon ATTIQ

4 m-ce: 1.100 zł + nagroda rzeczowa

5 m-ce: 900 zł + nagroda rzeczowa

6 m-ce: 700 zł + nagroda rzeczowa

7 m-ce: 700 zł + nagroda rzeczowa

8 m-ce: 700 zł + nagroda rzeczowa

9 m-ce: 700 zł + nagroda rzeczowa

10 m-ce: 700 zł + nagroda rzeczowa

 

– kategorie wiekowe miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + Złota, Srebrna lub Brązowa Klamra i Opaska ATTIQ Ligi

– w stylach: alpejskim, anglosaskim, długi dystans, ultra dystans miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe + Złota, Srebrna lub Brązowa Klamra i Opaska ATTIQ Ligi

– Ultra Challenge Of Poland – złota (od 1000km ultra), srebrna (750-999km ultra) i brązowa klamra (500-754km ultra) + miejsca 1-3 nagrody rzeczowe

– Najlepsza drużyna – Puchar

UWAGA: nagrody rzeczowe w postaci bonów muszą być zrealizowane do końca 2023 roku

UWAGA: Warunkiem otrzymania nagród jest ich osobisty odbiór w trakcie dekoracji na biegu finałowym.

W wyjątkowych sytuacjach – zaakceptowanych wcześniej przez organizatora – odbiór może nastąpić przez inną pisemnie upoważnioną osobę w trakcie dekoracji na gali – wówczas jednak zawodnik taki otrzymuje jedynie Klamrę i opaskę. Nagrody nie odebrane w w/w sposób przepadają.

 

11.DEKORACJE

– ceremonia dekoracji Półmaratonu Górskiego „Orzeł” odbędzie się w okolicy Schroniska Orzeł o godz. 13:30.

– od godziny 17:00 nastąpi ceremonia dekoracji najlepszych zawodników Ligi Biegów Górskich ATTIQ (restauracja SOWIA GRAPA, Rzeczka 38, 58-320 Walim)

kategoria open – miejsca 1-10,

kategorie wiekowe – miejsca 1-3,

style (alpejski, anglosaski, długi, ultra) – miejsca 1-3,

najlepsza drużyna,

Ultra Challenge Of Poland (złote, srebrne i brązowe klamry)

 

12.PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

 13.WYŻYWIENIE, BUFETY, DEPOZYT

– każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.

– bufety na trasie: 6 km,13 km, 17 km, 22 km – okolice mety

– posiłek dla zawodników będzie wydawany w Schronisku „Orzeł” od 11:30

– depozyt znajdować się będzie w Schronisku Orzeł

 

14.CESJA I PRZEKAZANIE PAKIETU STARTOWEGO

Organizator zapewni możliwość bezpłatnej cesji na rzecz innej, wskazanej osoby.

Taka możliwość będzie dostępna po kontakcie telefonicznym lub mailowym z Kierownikiem Biura Zawodów (Urszula Poźniak, tel. 502096918) , sport@ckgnr.pl

Cesja będzie możliwa do dnia 15.11.2023 włącznie.

 

15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

– osoby chcące startować z psami zobowiązani są do ustawienia się na końcu stawki. Psy muszą być na smyczy lub uprzęży.

– ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.

– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

– za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

– organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

– strona zawodów w tym wykaz noclegów na: www.polmaratongorski.pl

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że  jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Półmaratonie Górskim „Orzeł”.

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku ,w tym zdjęć ,nagrań filmowych ,wywiadów prasowych, telewizyjnych i radiowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068
Urszula Poźniak – Kierownik Biura Zawodów tel. 502 096 918